Prezentowana kolekcja obejmuje okazy ery paleozoicznej (od dolnodewońskich wapieni koralowo-stromatoporowych sprzed 360 mln lat do karbońskich m.in. goniatytów, ramienionogów, małży, trylobitów), mezozoicznej (m.in. triasowe liliowce, szczątki gadów morskich, jurajskie koralowce, amonity, kredowe gąbki, jeżowce, zęby rekina) oraz kenozoicznej (m.in. trzeciorzędowe otwornice, małże, ślimaki, plejstoceńskie - kości ssaków, wśród nich zęby i kości mamutów).      

Ząb i kość kończyny mamuta (plejstocen)